În atenția studenților anul I Master

           Studenții din anul I Master sunt rugați ca până în data de 15 decembrie 2021 să completeze Fișa de înscriere la activitatea de cercetare și să o trimită la adresă de e-mail: SecretarFIE@staff.utcluj.ro:

                - Inscrierea la activitatea de cercetare condiționează inscrierea la examenul de disertație;

                - Celor care nu vor trimite cererile semnate, la secretariatul facultății până în data de 15 decembrie 2021, nu li se va putea încheia situația școlară la sfârșitul anului universitar 2021-2022.


Fișă de înscriere

 

Go back