În atenția studenților anul IV licență

           Studenții din anul IV Licentă sunt rugați ca până în data de 15 decembrie 2021 să completeze Fișa de înscriere la proiectul de diplomă și să o trimită la adresă de e-mail: SecretarFIE@staff.utcluj.ro:

                - Inscrierea la proiectul de diplomă condiționează inscrierea la examenul de diplomă pentru absolvenții promoției 2022;

                - Celor care nu vor trimite cererile semnate la secretariatul facultății până în data de 15 decembrie 2021, nu li se va putea încheia situația școlară la sfârșitul anului universitar 2021-2022.


Fișă de înscriere

 

Go back