Logo Inginerie Electrica

Bine ati venit la Facultatea de Inginerie Electrica - Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca

Contact

Facultatea de Inginerie Electrica
Adresa: Str. George Baritiu, nr. 26, Cluj Napoca, Romania

Decanat: Sala 347
Secretariat: Sala 342
Telefon: 0264 401229
Email: Secretar.FIE@staff.utcluj.ro

Consiliul de Coordonare a Programelor Doctorale in Inginerie Electrica (CCPD–IE)

Prezentare

       Consiliul de Coordonare a Programelor Doctorale în Inginerie Electrică (CCPD–IE), înființat prin Hotărârea Senatului Universitar al UTC-N Nr. 856 / 15.12.2017, se află în subordinea Școlii Doctorale UTC-N a Instituției Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (IOSUD – UTC-N) și gestionează studiile universitare de doctorat științific în domeniul Inginerie Electrica.


        CCPD–IE este tutelat de Facultatea de Inginerie Electrică din cadrul UTC-N, în care îşi desfăşoară activitatea conducători științifici de doctorat în Inginerie Electrică – membri ai Școlii Doctorale UTC-N şi care furnizează sprijinul logistic necesar derulării programelor doctorale în Inginerie Electrică.


        Componența CCPD–IE, în conformitate cu Decizia Rectorului UTC-N Nr. 16 / 09.01.2018, este următoarea :

 

Coordonator CCPD–IE Prof.dr.ing. Mircea M. RĂDULESCU
(e-mail : Mircea.Radulescu@emd.utcluj.ro)
Membri CCPD–IE Prof.dr.ing. Călin MUNTEANU
(e-mail : Calin.Munteanu@ethm.utcluj.ro)
Prof.dr.ing. Călin RUSU
(e-mail : Calin.Rusu@emd.utcluj.ro)
Prof.dr.ing. Radu Adrian TÎRNOVAN
(e-mail : Radu.Tirnovan@enm.utcluj.ro)
Drd.ing. Marius Alexandru DRANCĂ
(e-mail : Marius.Dranca@mae.utcluj.ro)
Adresa CCPD–IE : Consiliul de Coordonare a Programelor Doctorale
în Inginerie Electrică (CCPD–IE)
Facultatea de Inginerie Electrică
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
str. G. Barițiu, nr. 26–28
400027 Cluj-Napoca

 

 

 

Conducatori stiintifici de doctorat in Inginerie Electrica

Reglementari privind atestatul de Abilitare Conducere Stiintifica de Doctorat in Inginerie Electrica

Teze de abilitare conducere stiintifica de doctorat in Inginerie Electrica

Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter