Logo Inginerie Electrica

Bine ati venit la Facultatea de Inginerie Electrica - Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca

Contact

Facultatea de Inginerie Electrica
Adresa: Str. George Baritiu, nr. 26, Cluj Napoca, Romania

Decanat: Sala 347
Secretariat: Sala 346
Telefon: 0264 401229
Email: SecretarFIE@staff.utcluj.ro
Accesul in Secretariat se face doar pe baza de programare:
Programul Secretariatului este: L-V 9-13

Consiliul de Coordonare a Programelor Doctorale în Inginerie Electrica (CCPD–IE)

       Consiliul de Coordonare a Programelor Doctorale în Inginerie Electrică (CCPD–IE), înființat prin Hotărârea Senatului Universitar al UTC-N Nr. 856 / 15.12.2017, se află în subordinea Școlii Doctorale UTC-N a Instituției Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (IOSUD – UTC-N) și gestionează studiile universitare de doctorat științific în domeniul Inginerie Electrică.


        CCPD–IE este tutelat de Facultatea de Inginerie Electrică din cadrul UTC-N, în care îşi desfăşoară activitatea conducători științifici de doctorat în Inginerie Electrică – membri ai Școlii Doctorale UTC-N şi care furnizează sprijinul logistic necesar derulării programelor doctorale în Inginerie Electrică.


        Componența CCPD–IE, în conformitate cu Decizia Rectorului UTC-N Nr. 16 / 09.01.2018, este următoarea :

 

Coordonator CCPD–IE Post vacantat din data de 01.10.2019
Membri CCPD–IE Prof.dr.ing. Călin MUNTEANU
(e-mail : Calin.Munteanu@ethm.utcluj.ro)
Prof.dr.ing. Călin RUSU
(e-mail : Calin.Rusu@emd.utcluj.ro)
Prof.dr.ing. Radu Adrian TÎRNOVAN
(e-mail : Radu.Tirnovan@enm.utcluj.ro)
Drd.ing. Marius Alexandru DRANCĂ
(e-mail : Marius.Dranca@mae.utcluj.ro)
Adresa CCPD–IE : Consiliul de Coordonare a Programelor Doctorale
în Inginerie Electrică (CCPD–IE)
Facultatea de Inginerie Electrică
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
str. G. Barițiu, nr. 26–28
400027 Cluj-Napoca

 

 

INFORMATII CANDIDATI ABILITARE CONDUCERE STIINTIFICA DE DOCTORAT IN INGINERIE ELECTRICA

Teze de abilitare conducere stiintifica de doctorat in Inginerie Electrica

Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter