Hotarari ale Consiliului Facultatii de Inginerie Electrica

 

Data
Ordinea de zi
04.12.2023 1. Finalizare studii - Metodologie Finalizare studii;
2. Admitere 2024 (Criteri admitere fara concurs: Licenta | Master);
3. Plan operațional FIE 2023-2024;
4. Diverse;
12.04.2023 1.    Avizarea raportului Facultății de Inginerie Electrică pentru anul 2022
2.    Avizarea raportului EADS 2022-2023 sem I.
3.    Avizarea listei cu studenții înscriși la activitatea de voluntariat pe parcursul semestrului II.
4.    Avizarea calendarului (termen de plată, perioadă) pentru organizarea sesiunii excepționale de consultații și restanțe pentru anii terminali (an IV licență, an II master).
5.    Analiza propunerilor pentru structura anului universitar 2023-2024
09.03.2023   Calendar admitere master 2023 (iulie, septembrie)
Comisii finalizare studii
Metodologie finalizare studii
Planuri de invatamant 2023-2024
Posturi scoase la concurs (ETHM, ENM, MAE)