Sesiune restanta semestru I -  20.02.2023 - 26.02.2023

 

Anul I

Anul II

Anul III

Anul IV

Master I

Master II

Colocvii:

Mecanica – Diana Popescu, anul I, 20 ianuarie 2023, ora 12 grupele 1511-1711,  ora 14 grupele 1611 si 1612, B-dul Muncii 103-105, sala A.117.

 

Sesiune semestru I -  23.01.2023 - 12.02.2023

 

Anul I

Anul II

Anul III

Anul IV

Master I

Master II