Burse Transelectrica

CNTEE Transelectrica SA - UTT Cluj va acorda doua burse de studiu pentru studenţii Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, Facultatea de lnginerie Electrică.  Studenţii care doresc să participe la procesul de selecţie în vederea acordării bursei trebuie să îndeplinească urmatoarele condiţii:

- Condiţii de participare -

Depunerea dosarului pentru bursă se va face, până în data de 10 Octombrie 2022, ora 13:00 la Secretariatul Facultății de Inginerie Electrică. Dosarul va conţine:

1. CV-ul candidatului, complet și actualizat (se vor menționa și datele de contact)

2. Cererea de bursă – se descarcă de aici

3. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal – se descarcă de aici

4. Scrisoare de intenție de maximum 1 pagină

5. Copia foii matricole, cel puțin pentru ultimul an de studiu – se va atașa de la Secretariat;

6. O recomandare din partea unui profesor de la o disciplină de specialitate.

Calendar acordare burse

 

Depunere dosar

Până în 10 octombrie 2022, ora 13:00, Secretariatul FIE

Verificare dosar

11-12 octombrie 2022

Evaluare dosar

13 octombrie 2022

Transmiterea rezultatelor către Transelectrica

14 octombrie 2022

 

                    

Go back