Cereri de marire

Cereri de marire

Cererile de mărire, se completează și se trimit prin e-mail la adresa : SecretarFIE@staff.utcluj.ro până la data de 04.07.2024. Titlul e-mailului va fi sub forma: "Cerere mărire/ Nume Prenume/ grupă".

Regulament ECTS - Art. 7.15 Reluarea procesului de evaluare în vederea îmbunătățirii notei este posibilă la solicitarea studentului, la cel mult patru forme de evaluare finală din Contractul Disciplinelor pe an universitar (dintre care două cu taxă). Evaluarea are loc în sesiunea de consultații și restanțe aferentă semestrului, sau în cele cu taxă a anului universitar în care examenele au fost promovate. Dacă studentul nu și-a îmbunătățit nota sau nu s-a prezentat la evaluare, acestuia îi va fi recunoscută nota obținută inițial, operată în sistem. Neprezentarea la evaluarea îmbunătățirii notei nu anulează solicitarea.

Go back