În atenția studenților anul I Master

           Studenții din anul I Master sunt rugați ca până în data de 16 decembrie 2022 să completeze Fișa de înscriere la activitatea de cercetare și să o trimită la adresă de e-mail: SecretarFIE@staff.utcluj.ro:

                - Inscrierea la activitatea de cercetare condiționează inscrierea la examenul de disertație;

                - Celor care nu vor trimite cererile semnate, la secretariatul facultății până în data de 16 decembrie 2022, nu li se va putea încheia situația școlară la sfârșitul anului universitar 2022-2023.


Fișă de înscriere

 

Go back