Program Euro 200

Depunere cerere - Euro 200

- Cererile pentru dosarul EURO 200 se depun pana in 22 mai 2023.
- Studentul trebuie sa promoveze min. 45 credite in anul universitar anterior (exceptie fac cei din anul I de studiu).
- Venitul brut pe membru de familie trebuie sa fie mai mic sau egal cu  250 lei.

Cerere

Acte necesare

Hot 297

Euro 200 - 2023

 

 

Go back