ROMGAZ Scholarships

„ROMGAZ Scholarships”


În atenția studenților la zi din anii III şi IV la specializările Inginerie Energetică sau Inginerie Electrică și în atenția celor care urmează un program de studii universitare de master în domeniul Ingineriei Energetice în cadrul Facultății de Inginerie Electrică.

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. demarează programul de burse „ROMGAZ Scholarships” derulat în colaborare cu Facultatea de Inginerie Electrică din cadrul Universității Tehnice din Cluj Napoca. În cadrul programului se vor acorda, pe bază de concurs de dosare și interviu un număr de 2 burse. Sunt eligibili pentru participarea la Concurs studenții/masteranzii care îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiții:

- Studenți/masteranzi de cetățenie română;

- Vârsta maximă 26 de ani;

- Sunt studenți integraliști care frecventează Facultatea de Inginerie Electrică din cadrul Universității Tehnice Cluj Napoca, la categoriile „buget” sau „cu taxă”, la zi, în anul III sau IV de studii, la specializările din domeniile Inginerie Energetică sau Inginerie Electrică (studenți cu media ponderată pe anul universitar anterior de studii minimum 8.00) sau sunt absolvenți de învățământ superior de stat acreditat din România, specializarea Ingineria Sistemelor Electroenergetice, Inginerie electrica si calculatoare, Energetica si tehnologii informatice și Electrotehnică sau altă specializare cu licență din domeniul energetic și urmează un program de studii universitare de master la specializările din domeniul Inginerie Energetică (masteranzi anul I sau II cu media de licență de minimum 8.00).

- nu înregistrează venituri din alte surse (de ex.: contract de muncă sau contract de colaborare), cu excepția veniturilor din burse de excelență/de studii/de merit, burse sociale, pensii alimentare, pensii de urmaș, alocații sociale de stat.  În situația în care studenții/masteranzii admiși în programul de burse obțin venituri din alte surse, aceștia vor fi nevoiți să renunțe la acestea.

Toţi cei interesați sunt invitați să consulte Regulamentul concursului care cuprinde toate informațiile necesare privind înscrierea în concurs, documentele necesare a fi înaintate comisiei de analiză a dosarelor și de selecție a candidaților (a se vedea şi anexele la Regulament), dar şi alte detalii referitoare  la desfăşurarea programului de burse.  Concursul se va desfășura în perioada: 01 – 31 martie 2023 Regulamentul concursului are caracter public și este disponibil mai jos.
Informații suplimentare se pot obține şi la adresa de e-mail burse@romgaz.ro.
Succes tuturor candidaților!

- Regulament acordare Burse Romgaz

- Acord prelucrarea datelor cu caracter personal

- Scrisoare Motivationala

Go back