SESIUNE EXCEPȚIONALĂ ANI TERMINALI

   În baza Hotărârii Consiliului de Administrație, nr. 53 din 01.04.2024, Facultatea de Inginerie Electrică organizează o sesiune excepțională de consultații și restanțe, doar pentru anii terminali (an IV licență, an II master), în regim cu taxă (200 lei/evaluare), în perioada 10.06.2024-30.06.2024.

   Studenții din anii terminali se pot prezenta doar la două forme de evaluare, aferente sem I, an curent sau ani anteriori.

   Studenții își vor putea achita toate obligațiile financiare restante, în conformitate cu regulamentul de taxe, până în data de 31.05.2024. Plata se poate face la Caseria Universității (str. Daicoviciu nr. 15) sau online.

Taxa nu se restituie în caz de neprezentare la examene.

Go back