Termen pentru achitarea obligațiilor financiare - Rata 3 și examenele restante din semestrul II

IMPORTANT !

            Termenul scadent pentru plata ratei 3 din taxa de scolarizare si a examenelor restante din semestru II, este 26.04.2024. (Conform Regulamentului de taxe – an universitar 2023/2024)
            Neachitarea acestor obligatii financiare, duce la exmatriculare, conform Regulamentului ECTS.
            Plata se poate efectua on-line, sau la Biroul de taxe (str. Constantin Daicoviciu, nr. 15)
,

Go back