Birou Consiliu Facultatea de Inginerie Electrică (2020-2024)

 

Funcţie Nume Date de conctact
Decan conf. dr. ing. Andrei C. CZIKER + 40 - (0)264 – 401228
Prodecan conf. dr. ing. Florin N. JURCA + 40 - (0)264 – 402427
Prodecan conf. dr. ing. Titus E. CRISAN + 40 - (0)264 – 402427
Director Departament Electrotehnică şi Măsurări prof. dr. ing. Dan D. MICU + 40 - (0)264 – 401230
Director Departament Electroenergetică şi Management conf. dr. ing. Horia G. BELEIU + 40 - (0)264 – 401231
Director Departament Maşini şi Acţionări Electrice conf. dr.ing. Petre TEODOSESCU + 40 - (0)264 – 401242
Reprezentant Studentii Giorgiana Spatacean