Birou Consiliu Facultatea de Inginerie Electrică (2020-2024)

 

Funcţie Nume Date de conctact
Decan conf. dr. ing. Andrei C. CZIKER + 40 - (0)264 – 401228
Prodecan conf. dr. ing. Florin N. JURCA + 40 - (0)264 – 402427
Prodecan conf. dr. ing. Titus E. CRISAN + 40 - (0)264 – 402427
Director Departament Electrotehnică şi Măsurări prof. dr. ing. Călin MUNTEANU + 40 - (0)264 – 401230
Director Departament Electroenergetică şi Management prof. dr. ing. Sorin Gh. PAVEL + 40 - (0)264 – 401231
Director Departament Maşini şi Acţionări Electrice conf.dr.ing. Petre TEODOSESCU + 40 - (0)264 – 401242
Reprezentant Studentii Giorgiana Spatacean