Anul I

 

Cod Denumire Semestru
1.00 Analiza matematica I
2.00 Algebra liniara, geometrie analitica si diferentiala I
3.00 Bazele electrotehnicii I
4.00 Fizica I I
5.00 Programarea calculatoarelor si limbaje de programare I I
6.00 Mecanica I
7.00 Limbi moderne 1 I
8.00 Educatie fizica si sport I I
9.00 Matematici speciale II
10.00 Fizica II II
11.00 Chimie II
12.00 Programarea calculatoarelor si limbaje de programare II II
13.00 Grafica asistata de calculator II
14.00 Teoria circuitelor electrice II
15.10 Limbi moderne II Engleza II
15.20 Limbi moderne II Franceza II
15.30 Limbi moderne II Germana II
16.00 Educatie fizica si sport II II

 

Anul II

 

Cod Denumire Semestru
17.00 Metode numerice I
18.00 Teoria campului electromagnetic I
19.00 Electronica I
20.00 Masurari electrice si electronice I
21.00 Materiale electrotehnice I
22.10 Arhitecturi de calculatoare si sisteme de operare I
22.20 Introducere in ingineria electrica I
23.00 Economie I
24.00 Limbi moderne 3 I
25.00 Rezistenta materialelor II
26.00 Masini electrice I II
27.00 Traductoare II
28.00 Sisteme digitale II
29.00 Teoria sistemelor si reglaj automat II
30.00 Mecanisme II
31.00 Unde electromagnetice II
32.00 Ergonomie II
33.10 Limbi moderne IVEngleza II
33.20 Limbi moderne IV Franceza II
33.30 Limbi moderne IV Germana II
34.00 Practica I (3 sapt) II

 

Anul III

 

Cod Denumire Semestru
35.00 Echipamente electrice I
36.00 Biomateriale I
37.00 Patologie I
38.00 Sisteme biologice I
39.00 Interfete si achizitii de date I
40.00 Introducere in ingineria biomedicala I
41.00 Fiabilitatea echipamentelor medicale II
42.00 Ingineria reabilitarii II
43.00 Sisteme cu microprocesoare II
44.00 Bazele managementului II
45.00 Actionari electrice in echipamente medicale II
46.00 Electronica medicala II
47.00 Practica II (3 sapt) II

 

Anul IV

 

Cod Denumire Semestru
48.00 Compatibilitate electromagnetica I
49.00 Masurarea parametrilor biomedicali I
50.00 Instrumentatie biomedicala I
51.00 Procesarea semnalelor bioelectrice I
52.00 Inginerie clinica I
53.10 Instrumente CAD I
53.20 Procesarea semnalelor de masurare I
53.30 Sisteme inteligente in ingineria electrica I
53.40 Mentenanta sistemelor industriale I
53.50 Sisteme SCADA I
53.60 Sisteme informatice (SAP, Arena) pentru gestionarea
proceselor ingineresti
I
53.70 Modelarea sistemelor biologice I
54.10 Bioelectromagnetism I
54.20 Statistica aplicata in inginerie medicala I
55.00 Analiza si prelucrarea imaginilor biomedicale II
56.10 Informatica medicala II
56.20 Biomecanica II
57.10 Aparatura de laborator clinic II
57.20 Audiometrie si protezare auditiva II
58.10 Tehnici inteligente de eficienta energetica in cladiri II
58.20 Monitorizarea proceselor industriale II
58.30 Sisteme electronice automotive II
58.40 Logistica industriala II
58.50 Tehnologii SmartGrid II
58.60 Managementul mediului II
58.70 Aplicatii ale inteligentei artificiale in ingineria medicala II
59.10 Comunicare si tehnici de prezentare II
59.20 Etica si integritate academica II
60.00 Elaborarea proiectului de diploma II
61.00 Practica elaborare lucrare de diploma II
62.00 Sustinere lucrare de diploma II