Anul IV

 

Cod Denumire Semestru
48.00 Automatizarea sistemelor de actionari electrice I
49.00 Tractiune electrica I
50.00 Sisteme electromecanice I I
51.00 Controlul secvential in sisteme electromecanice I
52.00 Echipamente numerice avansate in sisteme
electromecanice
I
53.10 Instrumente CAD I
53.20 Procesarea semnalelor de masurare I
53.30 Sisteme inteligente in ingineria electrica I
53.40 Mentenanta sistemelor industriale I
53.50 Sisteme SCADA I
53.60 Sisteme informatice (SAP, Arena) pentru gestionarea
proceselor ingineresti
I
53.70 Modelarea sistemelor biologice I
54.10 Integrare de sistem I
54.20 Tehnici de proiectare asistata in dezvoltarea sistemelor
de conversie electromecanica
I
55.00 Sisteme electromecanice II II
56.10 Tehnologii in dezvoltarea vehiculelor electrice urbane
autonome
II
56.20 Tehnologii de conversie a energiei regenerabile II
57.10 Sisteme inteligente in transporturi II
57.20 Cladiri inteligente - tehnologii, echipamente, comunicatii II
58.10 Tehnici inteligente de eficienta energetica in cladiri II
58.20 Monitorizarea proceselor industriale II
58.30 Sisteme electronice automotive II
58.40 Logistica industriala II
58.50 Tehnologii SmartGrid II
58.60 Managementul mediului II
58.70 Aplicatii ale inteligentei artificiale in ingineria medicala II
59.10 Comunicare si tehnici de prezentare II
59.20 Etica si integritate academica II
60.00 Elaborarea lucrarii de diploma II
61.00 Practica pentru elaborarea proiectului de diploma II
62.00 Sustinere lucrare de diploma II