Ciclul 1 - Licenţă - An curent

 

Domeniu Planuri de învaţământ pentru programul de studiu Fişe discipline
Inginerie Electrica

Electrotehnică

An I

An II

An III

An IV

 Fişe discipline
Instrumetaţie şi Achiziţii de Date

An I

An II

An III

An IV

 Fişe discipline
Electronică de Putere şi Acţionări Electrice

An I

An II

An III

An IV

 Fişe discipline
Electromecanică

An I

An II

An III

An IV

 Fişe discipline
Sisteme Electrice - Bistrita

An I

An II

An III

An IV

 Fişe discipline
Inginerie Energetică Ingineria Sistemelor Electroenergetice

An I

An II

An III

An IV

 Fişe discipline
Managementul Energiei

An I

An II

An III

An IV

Ştiinţe Inginereşti Aplicate Inginerie Medicală - Cluj-Napoca

An I

An II

An III

An IV

 Fişe discipline
Inginerie Medicală - Bistriţa

An I

An II

An III

An IV

 Fişe discipline
Inginerie şi management Inginerie Economică în Domeniul Electric, Energetic şi Electronic

An I

An II

An III

An IV

 Fişe discipline

 

Ciclul 2 - Master - An curent

 

Domeniu Planuri de învaţământ pentru programul de studiu Fişe discipline
Inginerie Electrica Tehnici Moderne de Proiectare Asistată de Calculator în Inginerie Electrică An I An II  Fişe discipline
Sisteme de Monitorizare şi Control în Inginerie Electrică An I An II  Fişe discipline
Sisteme şi Structuri Electrice Avansate An I An II  Fişe discipline
Inginerie Energetică Managementul Sistemelor Electroenergetice Moderne An I An II  Fişe discipline
Ştiinţe Inginereşti Aplicate Ştiinţe Inginereşti Aplicate în Medicină An I An II  Fişe discipline

 

 

Ciclul 1 - Licenţă - Promotia 2023-2027

 

Domeniu Planuri de învaţământ pentru programul de studiu
Inginerie Electrica

Electrotehnică

An I

An II

An III

An IV

Instrumetaţie şi Achiziţii de Date

An I

An II

An III

An IV

Electronică de Putere şi Acţionări Electrice

An I

An II

An III

An IV

Electromecanică

An I

An II

An III

An IV

Sisteme Electrice - Bistrita

An I

An II

An III

An IV

Inginerie Energetică Ingineria Sistemelor Electroenergetice

An I

An II

An III

An IV

Ştiinţe Inginereşti Aplicate Inginerie Medicală - Cluj-Napoca

An I

An II

An III

An IV

Inginerie Medicală - Bistriţa

An I

An II

An III

An IV

Inginerie şi management Inginerie Economică în Domeniul Electric, Energetic şi Electronic

An I

An II

An III

An IV

 

Ciclul 1 - Licenţă - Promotia 2022-2026

 

Domeniu Planuri de învaţământ pentru programul de studiu
Inginerie Electrica

Electrotehnică

An I

An II

An III

An IV

Instrumetaţie şi Achiziţii de Date

An I

An II

An III

An IV

Electronică de Putere şi Acţionări Electrice

An I

An II

An III

An IV

Electromecanică

An I

An II

An III

An IV

Inginerie Energetică Ingineria Sistemelor Electroenergetice

An I

An II

An III

An IV

Ştiinţe Inginereşti Aplicate Inginerie Medicală - Cluj-Napoca

An I

An II

An III

An IV

Inginerie Medicală - Bistriţa

An I

An II

An III

An IV

Inginerie şi management Inginerie Economică în Domeniul Electric, Energetic şi Electronic

An I

An II

An III

An IV

 

Ciclul 1 - Licenţă - Promotia 2021-2025

 

Domeniu Planuri de învaţământ pentru programul de studiu
Inginerie Electrica

Electrotehnică

An I

An II

An III

An IV

Instrumetaţie şi Achiziţii de Date

An I

An II

An III

An IV

Electronică de Putere şi Acţionări Electrice

An I

An II

An III

An IV

Electromecanică

An I

An II

An III

An IV

Inginerie Energetică Managementul Energiei

An I

An II

An III

An IV

Ştiinţe Inginereşti Aplicate Inginerie Medicală - Cluj-Napoca

An I

An II

An III

An IV

Inginerie Medicală - Bistriţa

An I

An II

An III

An IV

Inginerie şi management Inginerie Economică în Domeniul Electric, Energetic şi Electronic

An I

An II

An III

An IV

 

Ciclul 1 - Licenţă - Promotia 2020-2024

 

Domeniu Planuri de învaţământ pentru programul de studiu
Inginerie Electrica

Electrotehnică

An I

An II

An III

An IV

Instrumetaţie şi Achiziţii de Date

An I

An II

An III

An IV

Electronică de Putere şi Acţionări Electrice

An I

An II

An III

An IV

Electromecanică

An I

An II

An III

An IV

Inginerie Energetică Managementul Energiei

An I

An II

An III

An IV

Ştiinţe Inginereşti Aplicate Inginerie Medicală - Cluj-Napoca

An I

An II

An III

An IV

Inginerie Medicală - Bistriţa

An I

An II

An III

An IV

Inginerie şi management Inginerie Economică în Domeniul Electric, Energetic şi Electronic

An I

An II

An III

An IV

 

Ciclul 2 - Master - Promotia 2023-2025

 

Domeniu Planuri de învaţământ pentru programul de studiu Fişe discipline
Inginerie Electrica Tehnici Moderne de Proiectare Asistată de Calculator în Inginerie Electrică An I An II  Fişe discipline
Sisteme de Monitorizare şi Control în Inginerie Electrică An I An II  Fişe discipline
Sisteme şi Structuri Electrice Avansate An I An II  Fişe discipline
Inginerie Energetică Managementul Sistemelor Electroenergetice Moderne An I An II  Fişe discipline
Ştiinţe Inginereşti Aplicate Ştiinţe Inginereşti Aplicate în Medicină An I An II  Fişe discipline

 

 

Ciclul 2 - Master - Promotia 2022-2024

 

Domeniu Planuri de învaţământ pentru programul de studiu Fişe discipline
Inginerie Electrica Tehnici Moderne de Proiectare Asistată de Calculator în Inginerie Electrică An I An II  Fişe discipline
Sisteme de Monitorizare şi Control în Inginerie Electrică An I An II  Fişe discipline
Sisteme şi Structuri Electrice Avansate An I An II  Fişe discipline
Inginerie Energetică Managementul Sistemelor Electroenergetice Moderne An I An II  Fişe discipline
Ştiinţe Inginereşti Aplicate Ştiinţe Inginereşti Aplicate în Medicină An I An II  Fişe discipline