Ciclul 2 - Master - 2022-2023

 

Domeniu Planuri de învaţământ pentru programul de studiu Fişe discipline
Inginerie Electrica Tehnici Moderne de Proiectare Asistată de Calculator în Inginerie Electrică  Fişe discipline
Sisteme de Monitorizare şi Control în Inginerie Electrică  Fişe discipline
Sisteme şi Structuri Electrice Avansate  Fişe discipline
Inginerie Energetică Managementul Sistemelor Electroenergetice Moderne  Fişe discipline
Ştiinţe Inginereşti Aplicate Ştiinţe Inginereşti Aplicate în Medicină  Fişe discipline