Etape de parcurs pentru sustinerea examenului de finalizare studii - Iulie 2024

 

 • Etapa 1: Absolvenții 2024 și mai vechi, se pot înscrie la examenul de finalizare studii după ce transmit copie după certificatul de naștere și carte de identitate (până în 28.06.2024 - ora 13:00) – pe adresa de e-mail: SecretarFIE@staff.utcluj.ro. În emailul trimis la subiect se trece: nume și prenume, numărul grupei și specializarea.
 • Etapa 2: Înscrierea pentru susținerea examenului se realizează accesând aplicația pentru absolvenți: https://websinu.utcluj.ro/ (după 30.06.2024).
 • Etapa 3: Lucrarea de finalizare a studiilor se predă, la Secretarul Comisiei (până în 08.07.2024 - ora 16:00).
 • Etapa 4: Lucrările de licență se susțin, pentru specializările de la Cluj, în perioada 17-18.07.2024, iar pentru extensia Bistrița în 19.07.2024. Lucrările de disertație se susțin în perioada 22-23.07.2024. Locația și ora de susținere se vor comunica ulterior de către comisia de finalizare aferentă fiecărei specializări.
 • Etapa 5:După susținerea și promovarea examenului de finalizare a studiilor, se accesează :
  https://jr.utcluj.ro/jobrouter/index.php?cmd=PublicStart&ps=d18f7adea0a3e885f22504ea8a7ca11c&username=PublicUser
  pentru obținerea lichidării de la Bibliotecă, Cămine și Conducătorul științific.
 • Etapa 6: După obținerea lichidării se face programare la Secretariatul Facultății de Inginerie Electrică:
  https://jr.utcluj.ro/jobrouter/index.php?cmd=PublicStart&ps=238205e25f5a402532c77fdaca2e5752&username=PublicUser
  pentru ridicarea adeverinței de absolvent și a actelor originale aflate la dosarul studentului.
 • Etapa 7: Absolvenții de la nivel Licență, vor preda fizic la secretariatul FIE 2 poze ¾, color, pe hârtie fotografică, recent realizate - se trece pe verso numele din certificatul de naștere, în momentul când ridică Adeverința de Absolvire.