Anul IV

 

Cod Denumire Semestru
48.00 Compatibilitate electromagnetica I
49.00 Tractiune electrica I
50.00 Chestiuni speciale de electrotehnica I
51.00 Modelarea numerica a campului electromagnetic I
52.00 Modelarea numerica a circuitelor electrice I
53.10 Instrumente CAD I
53.20 Procesarea semnalelor de masurare I
53.30 Sisteme inteligente in ingineria electrica I
53.40 Mentenanta sistemelor industriale I
53.50 Sisteme SCADA I
53.60 Sisteme informatice (SAP, Arena) pentru gestionarea
proceselor ingineresti
I
53.70 Modelarea sistemelor biologice I
54.10 Proiectarea optimala a dispozitivelor electrice si
electronice utilizand PCB-uri
I
54.20 Tehnologii in camp electric si magnetic intens I
55.00 Proiectarea optimala a dispozitivelor electromagnetice II
56.10 Proiectarea dispozitivelor electrice si electronice de
inalta frecventa
II
56.20 Baze de date in ingineria electrica II
57.10 Limbaje de proiectare avansata in inginerie electrica si
electronica
II
57.20 Compatibilitate electromagnetica in sisteme
electroenergetice
II
58.10 Tehnici inteligente de eficienta energetica in cladiri II
58.20 Monitorizarea proceselor industriale II
58.30 Sisteme electronice automotive II
58.40 Logistica industriala II
58.50 Tehnologii SmartGrid II
58.60 Managementul mediului II
58.70 Aplicatii ale inteligentei artificiale in ingineria medicala II
59.10 Comunicare si tehnici de prezentare II
59.20 Etica si integritate academica II
60.00 Elaborare proiect de diploma II
61.00 Practica pentru elaborarea proiectului de diploma II
62.00 Sustinere lucrare de diploma II