Anul III

 

Cod Denumire Semestru
35.00 Echipamente electrice I
36.00 Producerea, transportul si distributia energiei electrice I
37.00 Masini electrice II I
38.00 Electronica de putere I
39.00 Protocoale de comunicatii I
40.00 Utilizarea energiei electrice I
41.00 Calitate si fiabilitate II
42.00 Actionari electrice II
43.00 Sisteme cu microprocesoare II
44.00 Bazele managementului II
45.00 Instalatii electrice II
46.00 Protectia si automatizarea sistemelor electroenergetice
I
II
47.00 Practica II (3 sapt) II

 

Anul IV

 

Cod Denumire Semestru
48.00 Transportul si distributia energiei electrice I
49.00 Partea electrica a centralelor si statiilor I
50.00 Producerea energiei electrice si termice I
51.00 Managementul energiei I
52.00 Termotehnica I
53.10 Instrumente CAD I
53.20 Procesarea semnalelor de masurare I
53.30 Sisteme inteligente in ingineria electrica I
53.40 Mentenanta sistemelor industriale I
53.40 Sisteme SCADA I
53.60 Sisteme informatice (SAP, Arena) pentru gestionarea
proceselor ingineresti
I
53.70 Modelarea sistemelor biologice I
54.10 Medii de proiectare integrata a instalatiilor electrice I
54.20 Piata de energie I
55.00 Protectia si automatizarea sistemelor electroenergetice
II
II
56.10 Tehnica tensiunilor inalte II
56.20 Legislatie si norme tehnice ale instalatiilor electrice II
57.10 Utilizarea calculatoarelor in energetica II
57.20 Sisteme electroenergetice II
58.10 Tehnici inteligente de eficienta energetica in cladiri II
58.20 Monitorizarea proceselor industriale II
58.30 Sisteme electronice automotive II
58.40 Logistica industriala II
58.50 Tehnologii SmartGrid II
58.60 Managementul mediului II
58.70 Aplicatii ale inteligentei artificiale in ingineria medicala II
59.10 Comunicare si tehnici de prezentare II
59.20 Etica si integritate academica II
60.00 Elaborarea proiectului de diploma II
61.00 Practica pentru elaborarea proiectului de diploma II
62.00 Sustinere lucrare de diploma II