Ciclu I - licenta (4 ani)

 

Domeniul

Specializare

Inginerie Electrică

Electrotehnică

Instrumentaţie şi Achiziţia Datelor

Electronică de Putere şi Acţionări Electrice

Electromecanică

Inginerie Energetică

Managementul Energiei

Ştiinţe Inginereşti Aplicate

Inginerie Medicală (la Cluj-Napoca şi Bistriţa)

Inginerie şi Management

Inginerie Economică în domeniul Electric, Electronic şi Energetic

 

Ciclul II - master (2 ani)

 

Domeniul

Specializare

Inginerie Electrică

Tehnici Moderne de Proiectare Asistată de Calculator în Inginerie Electrică

Sisteme de Monitorizare şi Control în Inginerie Electrică

Sisteme şi Structuri Electrice Avansate

Inginerie Energetică

Managementul Sistemelor Electroenergetice Moderne

Ştiinţe Inginereşti Aplicate

Ştiinţe Inginereşti Aplicate în Medicină