Informatii si documente pentru practica

Pentru a putea obtine calificativul de la practica, sunt necesare urmatoarele:

  • Conventia cadru semnata de catre firma si Decan-in 3 exemplare din care: 1 exemplar ramane la secretariat; 1 la firma si cu 1 exemplar studentului, care va fi prezentata in toamna la Consilierul de studiu impreuna cu Scrisoarea de evaluare si caietul de practica.
  • Atentie! Conventia trimisa la semnat prin e-mail, trebuie listata in doua exemplare:  1. pentru firma, 1 pentru student.

 

Informatii practica

Scrisoare de evaluare

Conventie cadru