Media minimă ponderata pe an de studiu și specializare pentru burse de la Facultatea de Inginerie Electrică semestrul II 2022-2023

 

Tabel medii minime

 

Situatie sintetica burse FIE semestru 2

 

Burse 2022-2023 Semestru II

Termenul de depunere a dosarelor de bursă socială în format electronic este 27.02.2023-10.03.2023, interval orar 9:00-14:00 adresa de e-mail: burse.FIE@staff.utcluj.ro, doar după primirea emailului de confirmare se pot preda actele originale personal de către studenți cu programare online la ghișeul 3,  în perioada 13.03.2023-17.03.2023 pe Str. George Barițiu Nr. 26 , Corp D,Etj. 3, sala D9

telefon - 0264. 401482

Atenție: Pe adeverința de salariu să se specifice “Venit net" și dacă Salariatul beneficiază sau nu de tichete de masă, cadou, vacanță, dacă da, să fie trecută valoarea acestora.

Vă rugăm să trimiteți formularele completate: Cererea (anexa 6A sau 6B), Anexa 7 (formularul - completat de mână) și formularul de verificare (anexa 9-în cazul Bursei socială pe baza de venit sau anexa 10 în cazul Bursei sociale medicale).