Burse 2022-2023 Semestru I

Termenul de depunere a dosarelor de bursă socială în format electronic este 03.10.2022-12.10.2022, interval orar 9:00-14:00 adresa de e-mail: burse.FIE@staff.utcluj.ro,
doar după primirea emailului de confirmare se pot preda actele originale personal de către studenți cu programare online la ghișeul 3, în perioada 13.10.2022-21.10.2022 pe Str. George Barițiu Nr. 26 , Corp D,Etj. 3, sala D9
telefon - 0264. 401482
Atenție: Pe adeverința de salariu să se specifice “Venit net" și dacă Salariatul beneficiază sau nu de tichete de masă, cadou, vacanță, dacă da, să fie trecută valoarea acestora.
Vă rugăm să trimiteți formularele completate: Cererea (anexa 6A sau 6B), Anexa 7(formularul - completat de mână) și formularul de verificare (anexa 9-în cazul Bursei socială pe baza de venit sau anexa 10 în cazul Bursei sociale medicale).