Teme proiecte cercetare doctorală în Inginerie Electrică 2023

 

  • Accelerating Intelligent Software Growth with Software-in-the-Loop – Virtual ECU (RUSU Călin Gheorghe)
   Actuatoare pentru aplicații speciale (medicale si aerospațiale) – cotutela cu Politehnica Cracovia, Polonia (MARȚIȘ Claudia Steluța)
   Algoritmi de identificare si simularea baterii cu modele evolutive – colaborare Typhoon Serbia (MARȚIȘ Claudia Steluța)
   Assessment of HVDC powerline faults on neighboring metallic structures (PURCAR Ioan Marius)
   Assessment of HVDC powerline faults on neighboring metallic structures (PURCAR Ioan Marius)
   Cercetări experimentale privind optimizarea arhitecturilor de tip HIL folosind algoritmi de inteligență artificială locale (MUNTEANU Radu Adrian)
   Cercetări asupra surselor regenerabile de energie si a sistemelor de stocare a energiei electrice (MUNTEANU Radu Adrian)
   Circular Plus Energy Homes (CPEH) methodologies - proiect Orizont: RENHOMES (DĂRĂBANT Laura)
   Contribuții teoretice și experimentale în domeniul monitorizării și diagnozei stațiilor de transformare și conversie DC-AC, în vederea asigurării parametrilor de funcționare a echipamentelor de injecție a parcurilor fotovoltaice în sistemul energetic (BĂLAN Horia Cornel)
   Contribuții privind determinarea pierderilor de putere și energie în rețelele de medie tensiune (TÎRNOVAN Radu Adrian)
   Contribuții privind producerea și stocarea hidrogenului ca vector energetic (TÎRNOVAN Radu Adrian)
   Contribuții privind tranziția energetică înspre neutralitate climatica la nivelul comunităților locale (MUNTEANU Radu Adrian)
   Energy Transition Audits towards decarbonization - proiect Orizont: ENTRAINER; OLGA (MICU Dan Doru)
   HVDC and FACTS controllers: applications of static converters in power systems (RUSU Călin Gheorghe)
   Innovative solutions for holistic Green Airports - proiect Orizont: ENTRAINER; OLGA (MICU Dan Doru)
   Îmbunătățirea calității sistemelor de stocare a energiei prin tehnici de inteligenta artificiala (HEDEȘIU Horia Cornel)
   Mașini sincrone cu magneți permanenți cu flux axial – aplicații auto – proiect MAXIMA Orizont Europa (MARȚIȘ Claudia Steluța)
   Multiphysics modeling of erosion corrosion processes in offshore systems (PURCAR Ioan Marius)
   Optimal methodologies for thermal impedance extraction from power ICS (PURCAR Ioan Marius)
   Sisteme de stocare regenerabile a energiei electrice locale (MUNTEANU Radu Adrian)
   Sisteme inteligente de management pentru baterii – colaborare Typhoon Serbia (MARȚIȘ Claudia Steluța)
   Studiu asupra procesării semnalelor EMG (MUNTEANU Mihai Stelian)
   Studiul calității energiei electrice în sisteme cu instalații fotovoltaice (BUZDUGAN Mircea Ion)
   Studiul calității energiei electrice în sistemele electrice de distribuție de joasă tensiune (BUZDUGAN Mircea Ion)
   Studiul influenței mediului electromagnetic asupra ecosistemului (BUZDUGAN Mircea Ion)
   Testări în automotive (MUNTEANU Radu Adrian)
   Tools and methodologies for numerical simulation of electro-thermo-mechanical processes in automotive systems (PURCAR Ioan Marius)

 

 

Consiliul de Coordonare a Programelor Doctorale în Inginerie Electrica (CCPD–IE)

 

      Consiliul de Coordonare a Programelor Doctorale în Inginerie Electrică (CCPD–IE), înființat prin Hotărârea Senatului Universitar al UTC-N Nr. 856 / 15.12.2017, se află în subordinea Școlii Doctorale UTC-N a Instituției Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (IOSUD – UTC-N) și gestionează studiile universitare de doctorat științific în domeniul Inginerie Electrică.

      CCPD–IE este tutelat de Facultatea de Inginerie Electrică din cadrul UTC-N, în care îşi desfăşoară activitatea conducători științifici de doctorat în Inginerie Electrică – membri ai Școlii Doctorale UTC-N şi care furnizează sprijinul logistic necesar derulării programelor doctorale în Inginerie Electrică.

 

Componența CCPD–IE, în conformitate cu Decizia Rectorului UTC-N Nr. 16 / 09.01.2018, este următoarea :

 

Coordonator CCPD–IE Prof.dr.ing. Szabó Loránd
Membri CCPD–IE

Prof.dr.ing. Micu Dan Doru

Prof.dr.ing. Munteanu Călin

Ing. Ardelean Mădălin-Ionuț

Ing. Paula-Ioana Șerban

Adresa CCPD–IE : Consiliul de Coordonare a Programelor Doctorale
în Inginerie Electrică (CCPD–IE)
Facultatea de Inginerie Electrică
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
str. G. Barițiu, nr. 26–28
400027 Cluj-Napoca

 

Teme proiecte cercetare doctorală în Inginerie Electrică 2021

 

Lista temelor de cercetare doctorală propuse în Inginerie Electrică pentru anul 2021

 

 

INFORMAȚII CONDUCĂTORI ȘTIINȚIFICI DE DOCTORAT ÎN INGINERIE ELECTRICĂ

 

Conducători de doctorat în Inginerie electrică

Legislație

 

INFORMAȚII CANDIDAȚI ABILITARE CONDUCERE ȘTIINȚIFICĂ DE DOCTORAT ÎN INGINERIE ELECTRICĂ

 

Ordin MENCS Nr 6129 2016 Standarde minimale

Ordin MENCS Nr 6129 2016 ANEXA Nr 9 Standarde minimale abilitare Inginerie Electrică

 

Teze de Doctorat susținute public în Inginerie Electrică

 

Teze de doctorat susținute public 1986-2020

 

Teze de abilitare conducere științifică de doctorat în Inginerie Electrică

 

Teze de abilitare conducere științifică de doctorat în inginerie electrică