Teme proiecte cercetare doctorală în Inginerie Electrică 2022

 

Lista temelor de cercetare doctorală propuse în Inginerie Electrică pentru anul 2022

 

 

Consiliul de Coordonare a Programelor Doctorale în Inginerie Electrica (CCPD–IE)

 

      Consiliul de Coordonare a Programelor Doctorale în Inginerie Electrică (CCPD–IE), înființat prin Hotărârea Senatului Universitar al UTC-N Nr. 856 / 15.12.2017, se află în subordinea Școlii Doctorale UTC-N a Instituției Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (IOSUD – UTC-N) și gestionează studiile universitare de doctorat științific în domeniul Inginerie Electrică.

      CCPD–IE este tutelat de Facultatea de Inginerie Electrică din cadrul UTC-N, în care îşi desfăşoară activitatea conducători științifici de doctorat în Inginerie Electrică – membri ai Școlii Doctorale UTC-N şi care furnizează sprijinul logistic necesar derulării programelor doctorale în Inginerie Electrică.

 

Componența CCPD–IE, în conformitate cu Decizia Rectorului UTC-N Nr. 16 / 09.01.2018, este următoarea :

 

Coordonator CCPD–IE Prof.dr.ing. Szabó Loránd
Membri CCPD–IE

Prof.dr.ing. Micu Dan Doru

Prof.dr.ing. Munteanu Călin

Ing. Ardelean Mădălin-Ionuț

Ing. Văscan Iulia

Adresa CCPD–IE : Consiliul de Coordonare a Programelor Doctorale
în Inginerie Electrică (CCPD–IE)
Facultatea de Inginerie Electrică
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
str. G. Barițiu, nr. 26–28
400027 Cluj-Napoca

 

Teme proiecte cercetare doctorală în Inginerie Electrică 2021

 

Lista temelor de cercetare doctorală propuse în Inginerie Electrică pentru anul 2021

 

 

INFORMAȚII CONDUCĂTORI ȘTIINȚIFICI DE DOCTORAT ÎN INGINERIE ELECTRICĂ

 

Conducători de doctorat în Inginerie electrică

Legislație

 

INFORMAȚII CANDIDAȚI ABILITARE CONDUCERE ȘTIINȚIFICĂ DE DOCTORAT ÎN INGINERIE ELECTRICĂ

 

Ordin MENCS Nr 6129 2016 Standarde minimale

Ordin MENCS Nr 6129 2016 ANEXA Nr 9 Standarde minimale abilitare Inginerie Electrică

 

Teze de Doctorat susținute public în Inginerie Electrică

 

Teze de doctorat susținute public 1986-2020

 

Teze de abilitare conducere științifică de doctorat în Inginerie Electrică

 

Teze de abilitare conducere științifică de doctorat în inginerie electrică