Anul III

 

Cod Denumire Semestru
35.00 Echipamente electrice I
36.00 Bazele marketingului I
37.00 Contabilitate I
38.00 Electronica de putere I
39.00 Management financiar I
40.00 Utilizarea energiei electrice I
41.00 Calitate si fiabilitate II
42.00 Actionari electrice II
43.00 Sisteme cu microprocesoare II
44.00 Bazele managementului II
45.00 Instalatii electrice II
46.00 Managementul productiei II
47.00 Practica II (3 sapt) II

 

Anul IV

 

Cod Denumire Semestru
48.00 Managementul resurselor umane I
49.00 Bazele juridice ale managementului organizatiilor
economice
I
50.00 Utilizarea Internet-ului in afaceri I
51.00 Managementul energiei I
52.00 Burse de marfuri si valori I
53.10 Instrumente CAD I
53.20 Procesarea semnalelor de masurare I
53.30 Sisteme inteligente in ingineria electrica I
53.40 Mentenanta sistemelor industriale I
53.50 Sisteme SCADA I
53.60 Sisteme informatice (SAP, Arena) pentru gestionarea
proceselor ingineresti
I
53.70 Modelarea sistemelor biologice I
54.10 Dezvoltarea stiintelor ingineresti si globalizarea
tehnologica
I
54.20 Proiectarea si conducerea asistata a sistemelor
electrice
I
55.00 Control si audit economico-financiar II
56.10 Legislatie economica II
56.20 Legislatia muncii II
57.10 Managementul ciclului de viata al produsului II
57.20 Managementul conflictelor si negocieri in afaceri II
58.10 Tehnici inteligente de eficienta energetica in cladiri II
58.20 Monitorizarea proceselor industriale II
58.30 Sisteme electronice automotive II
58.40 Logistica industriala II
58.50 Tehnologii SmartGrid II
58.60 Managementul mediului II
58.70 Aplicatii ale inteligentei artificiale in ingineria medicala II
59.10 Comunicare si tehnici de prezentare II
59.20 Etica si integritate academica II
60.00 Elaborarea proiectului de diploma II
61.00 Practica pentru elaborarea proiectului de diploma II
62.00 Sustinere lucrare de diploma II