Orar - Semestrul II 2023-2024

 

 

Pedagogie I - Anul I - Lector dr. Lorena PECULEA :

                                  - Curs - vineri, 18-20, curs, sala 206 (DSPP, str. Daicoviciu 15, blocul Turn, etaj II)

                                  - Seminar - luni, 14-16, seminar, sala 206

Managementul clasei de elevi - Anul III - Lector dr. Lorena Peculea:

                                   - Seminar -  joi, 16-17, sala 206
                                   - Curs -  joi, 18-19, curs comun (ETTI+IE), sala 206

Legenda sali

 

 

    • Observatii legate de orar se pot trimite la adresa: orarfie@mail.utcluj.ro

       

      Studenții înmatriculați au posibilitatea dobândirii accesului individual, gratuit, la suita Microsoft Office, respectiv Microsoft Windows aici ;