Facultatea de Inginerie Electrică din cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca organizează și desfășoară concursul:
 
ELECTROTEHNIADA –
Creativitate în știință și tehnologii
Ediția a XII-a
   în data de 12 mai 2023 începând cu ora 9.00 în corpul de laboratoare al UTC-N (Cluj-Napoca, str. Observatorului nr. 2, sala 103).


  Tema competiției: Competiția dorește să stimuleze dezvoltarea creativității tehnice și a simțului ingineresc al actualilor elevi și a potențialilor viitori ingineri de profil electric sau energetic. Participanții sunt stimulați în a se găsi idei tehnice pe care să le realizeze și practic. Competiția este și o ocazie bună pentru a se exersa sistematizarea și prezentarea activității echipelor înscrise la concurs.


  Concursul se adresează următoarelor categorii de elevi:
▪ elevi de la învățământul liceal tehnic;
▪ elevi care participă la cercurile tehnico-aplicative din cadrul palatelor/cluburilor elevilor.


  La concursul sunt așteptați elevi din învățământul preuniversitar cu aptitudini și înclinații practice deosebite pentru domeniul ingineriei electrice și energetice. Elevii coordonați de profesorii / instructorii de specialitate pot participa individual sau în echipe formate din maxim 4 elevi.
  Pentru participarea la concurs elevii trebuie să proiecteze și să elaboreze practic într-un mod creativ un produs pentru secțiunea:

 

Creativitate în ingineria electrică sau energetică

(dispozitive experimentale, demonstratoare, materiale destinate lucrărilor de laborator, etc.)

  Lucrările înscrise în concurs vor fi punctate de un juriu numit de Decanatul Facultății de Inginerie Electrică.


  Criteriile de evaluare vor fi:
▪ modul de prezentare a obiectivelor și gradul de îndeplinire a acestora
▪ înțelegerea și explicarea fenomenelor și proceselor studiate
▪ respectiv gradul de originalitate (contribuția nemijlocită a membrilor echipei)


  Premii
  Toți elevii premiați vor primi diplome, respectiv îndrumătorii lor adeverințe de participare semnate de conducerea Facultății de Inginerie Electrică.
  Ocupanții locurilor 1, 2 și 3, după ce vor absolvi liceul cu diplomă de bacalaureat (minim nota 8,00) sau cu o diplomă echivalentă cu aceasta, se vor putea înscrie la Facultatea de Inginerie Electrică și vor fi admiși fără concurs.


Desfășurarea concursului:
▪ Înscrierea la concurs se va face prin completarea fișei de înscriere:

Fisa de inscriere

și trimiterea prin e-mail pe adresa: Lorand.Szabo@emd.utcluj.ro. Termen 30 aprilie 2023.
▪ Pregătirea prezentărilor în sala desemnată (în ziua concursului, între orele 9.00 și 10.00)
▪ Prezentarea lucrărilor (între orele 10.00 și 12.00)
▪ Pauză (între orele 12.00 și 13.00)
▪ Evaluarea prezentărilor (între 12.00 și 13.00)
▪ Anunțarea rezultatelor (ora 13.20).


  Pe durata concursului se va respecta strict principiul etic al concursului: rolul îndrumătorului se încheie o dată cu începerea concursului. Orice intervenție a acestuia pe parcursul evaluării lucrărilor nu este permisă.
  Detalii suplimentare pe site-ul Facultății de Inginerie Electrică: http://ie.utcluj.ro/.