Facultatea de Inginerie Electrică din cadrul
Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca organizează  concursul Sesiunea Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti
Ediţia a 58-a, în data de vineri 24 mai 2024.

 

Obiectivul principal al sesiunii este de a susţine şi promova preocupările ştiinţifice  ale studenţilor într-un mediu academic competitiv şi rezultatele obţinute de către aceştia. Sesiunea se adresează studenţilor de la ciclul de licenţă şi master din domeniile ingineriei electrice, energetice, a ştiinţelor aplicate şi al ingineriei economice.

Studenţii sunt invitaţi să trimită contribuţii originale luând în considerare următoarele domenii ştiinţifice:
Electrotehnică | Electroenergetică | Măsurări electrice | Maşini electrice | Acţionări electrice şi roboţi | Inginerie medicală | Inginerie şi management

CONDIȚII IMPUSE: numărul maxim de lucrări 3 (ca prim autor sau coautor); lucrările vor avea un  număr par de pagini (minim 4 pagini, maxim 8 pagini) şi se vor redacta în limba română.

STRUCTURA LUCRĂRII: titlu, autori, conducător ştiinţific, abstract (rezumat în engleză, maxim 200 cuvinte); tematica şi obiective; rezultate obţinute; contribuţia autorilor; bibliografie.

TEHNOREDACTARE - lucrările se vor redacta conform cerinţelor revistei ACTA ELECTROTEHNICA:

Guidelines

ÎNSCRIERE: autorii sunt invitaţi să trimită lucrările până în data de 20 mai pe TEAMS în secțiunea Files, în cadrul Team-ului w5pnoex în secțiunea la care doresc să participe.

Pentru informaţii suplimentare puteţi lu a legătura cu domnul Conf. dr. ing. Dan IUDEAN (dan.iudean@ethm.utcluj.ro) sau puteţi consulta site-ul ie.utcluj.ro.